IFRRO 2017 Dünya Kongresi Tokyo'da Yapıldı


Tokyo’da düzenlenen 2017 IFFRO Genel Kurulu, 170’ten fazla delegenin katılımıyla 8 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirildi.

IFFRO Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Just’ın başkanlık ettiği toplantıda, IFFRO’nun geride bıraktığımız yılda gerçekleştirdiği faaliyetlere ek olarak mali durum, üyelik ve idari değişiklikler gibi konular da ele alındı.

IFFRO Birinci Başkan Yardımcısı Yngve Slettholm, üyelikle ilgili yapılan değişiklikler hakkında genel bilgi verirken, 2016 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul’dan bu yana IFFRO’ya katılan sekiz yeni organizasyonu tanıttı. IFFRO’nun dünya çapında 149 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 99’u aynı zamanda RRO (Çoğaltma Hakları Organizasyonları) üyesi.

Tam RRO kategorisinde yeni üye olan organizasyonlar:

Kısmi RRO üyeleri:

Ayrıca geçici üye sıfatıyla aşağıdaki organizasyonlar da IFFRO’ya katılmıştır:

Son olarak, Kreatör ve Yayıncı Birliği üyeleri kategorisinde bir organizasyon IFFRO’ya kabul edilmiştir:

IFFRO İcra Kurulu Başkanı Caroline Morgan, 2018 – 2020 dönemini kapsayan Stratejik Planla ilgili genel bir sunum yaptı. Stratejik Planın iki temel hedefi bulunuyor: Küresel çapta telif hakları ve kreatif sektörlerin haklarının savunulması ve güçlü, kalıcı bir RRO ağının oluşturulması. Üye organizasyon temsilcileri, IFFRO Sekretaryasına verdikleri geri bildirimde, planla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

Tokyo’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da, üç karar oybirliğiyle kabul edildi:

İki yıl boyunca görev yapacak Üyelik ve Aday Gösterme Komitesi şu isimlerden oluştu:

IFFRO 2017 Dünya Kongresi ve Uluslararası Konferans: Toplumların İtici Gücü Olarak Dönüşüm
 
6-9 Kasım tarihlerinde 70 üye organizasyona mensup 190’dan fazla katılımcı, özel davetliler ve diğer konuşmacılar, ev sahipliğini JAC’ın (Japonya Akademik Telif Hakkı İzinleri Birliği) yaptığı IFFRO 2017 Dünya Kongresi’nde yerlerini almak üzere Tokyo’da bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi etkinlik, 6 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen IFFRO Yönetim Kurulu toplantısıyla başladı. 7 Kasım Salı günü Uluslararası Konferans, 8 Kasım Çarşamba günü ise Yıllık Genel Kurul toplantısı, Sanat Eserleri ve Gazetelerle İlgili Süreçlerin Yönetimine Dair Özel Oturum ile Avrupa Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Kongrenin son günü olan 9 Kasım’da ise Komite toplantısı, Çalışma Grubu Toplantıları ile forumlar düzenlendi.Dört günlük Kongre süresince IFFRO üyeleri ile ARIPO, IFLA, WIPO, Elsevier ve Getty Images gibi kuruluşların temsilcileri tanışma, iş toplantıları gerçekleştirme, anlaşmalar yapma, sektörün durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunma ve iyi uygulamaları istişare etme fırsatı buldular. IFFRO 2017 Dünya Kongresi’nin özel olarak üzerine eğildiği konular arasında, AB Telif Hakları Direktifi de dâhil olmak üzere, dünya genelinde yakın zamanda hayata geçirilen yasal reformlar bağlamında yeni iş modelleri, yeni teknolojilerin sektör üzerindeki etkileri ve dönüşüm ihtiyacı yer aldı.

Bu yılki Kongrenin dikkat çekici etkinliklerinden biri, başkanlığını CCC Genel Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı ve IFFRO İkinci Başkan Yardımcısı Tracey Armstong’un yaptığı Uluslararası IFFRO Konferansı’ydı. Yeni teknolojilerin sektöre etkileri ve yalnızca yayıncılık sektöründe değil, bütün bir toplumsal hayatta ortaya çıkardığı değişim ihtiyacı, konferans programı kapsamında yoğun bir şekilde ele alındı. Öne çıkan konuşmacılar arasında Elsevier Başkanı YS Chi ile WIPO Telif Hakları Altyapısı Birimi Direktörü Kevin Fitzgerald yer alıyordu.YS Chi konferans kapsamınsa yaptığı konuşmada, dijital çağda formatta karşılaşılan değişime karşın, yüksek kaliteli bilgi yayma şeklinde ifade edilebilecek temel işlevin varlığını sürdürdüğünü belirterek, Fikri Mülkiyet Hakkı ihlalleriyle mücadelede izlenecek doğru stratejiyi “3E” (Eğitim, Ekonomi ve Yaptırım [Enforcement]) şeklinde tanımladı. Chi ayrıca, alışageldiğimiz içerik paylaşma şekillerinin aynı kalma olasılığının düşük olduğuna vurgu yaptı. Chi’nin konuşmasında öne çıkan başlıca vurgulardan biri de, değişim için doğru zamanın ve nelerin değiştirilip nelerin aynı kalacağının tespit edilmesinin önemiydi.Kevin Fitzgerald’sa, telif haklarının ekonomi toplumu için sahip olduğu değerin altını çizerken, WIPO’nun bu değeri nasıl yönettiğini özetledi. Fitzgerald’ın konuşmasındaki bir diğer önemli vurgu da, yeni teknolojilerin etkileri ile gerek yeni iş modelleri, gerekse yeni ürün geliştirme gibi yollarla bu teknolojilere ayak uydurmanın gerekliliğiydi. Fitzgerald katılımcılara WIPO’nun geçtiğimiz yıl düzenlenen Küresel Dijital İçerik Konferansı’nda ne gibi dersler çıkardığını da anlattı. Buna göre, yaratıcı endüstrilerde bir gerileme söz konusu değil ve “başarılı iş modelleri, tedarikçinin işini kolaylaştıran iş modelleri değil, müşterilere talep ettikleri türden içerikleri, talep edilen formatta ve zamanda sunan iş modelleridir”. Fitzgerald son olarak, uluslararası toplumun yararına olumlu işler yapabilmek adına, WIPO’nun IFFRO ile olan işbirliğini sürdüreceği mesajını verdi.Uluslararası IFFRO Konferansı’nda ayrıca, Ipsos Healthcare Japan Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ipsos Business Consulting Japonya Direktörü Bill Hall, “Versiyon 5.0 Toplumu Etkileyen Trendler: Sağlık Hizmetleri, Yaşlanan Toplum, Bilgiye Erişim” başlıklı bir konuşma yaptı. Hall konuşmasında, Japonya pazarının nasıl yaşlanan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ve bu ihtiyaçların karşılanması bağlamında teknolojinin nasıl kilit bir role sahip olacağını genel hatlarıyla ortaya koydu.“Telif Hakları ve Korsan: Manga Kültüründen Alınacak Dersler” başlıklı bir konuşma yapan TOKYOPOP Pazarlama Biriminden Kae Winters ve Content Overseas Distributions Association (CODA) Genel Sekreteri Takayuki Tsukasaki ise, Manga Kültürünün kendine özgü korsanlık sorunuyla (scanlation[1]) nasıl baş ettiğini ele aldı. Bu konuşmanın moderasyonunu, CCC Uluslararası İlişkiler Genel Direktörü Michael Healy yaptı. Konferansın son oturumunda, Angela Mills Wade, Chair of Europe Analytica and Executive Director of the European Publishers CouncilJonathan Lockwood, Vice President, Corporate Counsel, Getty ImagesBrett Miller, Economy Team Leader for Japan & Korea, Bloomberg News and Adam Suckling, CEO, Copyright Agency “Yalan Haber ve Çerçeveleme: Alternatif Gerçekliklere Hayır” başlıklı panelde bir araya geldi ve sahte haberlerin etkileri ile yasal düzlemdeki sonuçları üzerinde durdu.

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Tracey Armstrong, etkinlikten çıkarılacak en önemli dersin, değişme, uyum sağlama ve dönüşme ilhamı olduğunu söyledi.
 

1] Scan (tarama) ve translation (çeviri) kelimelerinin birleşiminden oluşan ve manga kitapların önce taranıp sonra çevrilmesini ifade eden tabir.

26.12.2017
Sizde bu yazı hakkında düşüncelerinizi paylaşın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUM YAP
Tüm Yorumlar

TÜM YORUMLAR

( 0 )

DUYURULAR

next prev Tümü