Meslek Birlikleri Çalıştayı Yapıldı

Meslek birlikleri temsilcileri tarafından yapmış oldukları işlem ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ifade etmeleri için “Meslek Birlikleri Çalıştayı” adı altında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan Pazartesi günü The Marmara Otel’de yapılan değerlendirme toplantısına 27 meslek birliği temsilcileri iştirak ederken Coşkun Sabah, Belkıs Akkale, Burhan Çeçen, Ferhat Göçer ve Candan Erçetin gibi birçok sanatçı da toplantıda hazır bulundu.


 
Açılış konuşmasını Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş’ın yaptığı çalıştayda Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğini Yönetim Kurulu Başkanı Seda Darcan Çiftçi, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alpay, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur Esen, Mehmet Burhan Genç ve Genel Sekreter Av. Arb. Melahat Boran temsil etti.
 
Yapmış olduğu kısa bir selamlama konuşmasından sonra toplantının moderatörlüğünü de yapan Genel Müdür Dr. Şaban Karataş, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Fatoş Altunç, Uzman Ahmet Yener Koçak ve Belgelendirme ve Arşiv Daire Başkanı Serhat Dalgıç’ı sunumlarını yapması için kürsüye davet etti.
 


Fikri mülkiyet akademisi yönetmeliğinin hazırlık çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Daire Başkanı Fatoş Altunç, UNESCO ve telif hakları sisteminin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri dile getirerek Twinning ve AB Eşleştirme Projesi’ni anlattı.
 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tasarı taslağının Kasım 2017'de Başbakanlık'a iletildiğini kaydeden Daire Başkanı Fatoş Altunç, Nisan 2018'de Bakanlar Kurulu sürecinde Bakanlar tarafından imzalanarak tamamladığını ve Başbakan'ın önünde olduğunu belirtti.
 
Ayrıca kanun değişikliğinin yasalaşması ile birlikte ikincil düzenlemelerin de hızla geçirilmesi gerektiği için hazırlık çalışmalarına şimdiden başladıklarını ifade eden Daire Başkanı Fatoş Altunç, Fikri Mülkiyet Akademisi yönetmelik çalışmalarının devam ettiğini ve Akademinin eğitim faaliyetlerinin Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinin altını çizdi.
 
UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 27 Ağustos 2017'de Resmî Gazetede yayınlandığını belirten Daire Başkanı Fatoş Altunç, “28 Şubat 2018 den beri Türkiye taraf olarak kabul edilmiştir. Kültürel İfadelerin Çeşitliğinim Korunması ve Geliştirilmesi koordinasyon görevini de Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir” dedi.

Son olarak Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi hakkında da bilgi aktaran Daire Başkanı Fatoş Altunç, Ekim 2016-Ekim 2018 tarihleri arasında; idarenin güçlendirilmesi, yargının güçlendirilmesi, sektörel farkındalığın artırılması, meslek birliklerinin daha etkin, şeffaf ve hesap verilebilir olması, anket çalışmaları, meslek birlikleri eğitim faaliyetlerinden oluştuğunu söyledi.

Daire Başkanı Serhat Dalgıç da yapmış olduğu sunumda eser veri tabanı hakkında önemli bilgilere yer verirken TÜRKSAT ve Dijital Arşiv Projesi hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
 
Programın devamında katılım gösteren tüm meslek birlikleri temsilcilerinin söz verildiği çalıştayda Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği adına kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Seda Darcan Çiftçi, yapmış olduğu konuşmada sektörün Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yasalaşmasını yıllardır beklediğini dile getirdi.
 
Konuşmasının devamında dijital korsan, fotokopi korsanı ve fiziki korsan alanında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Başkan Seda Darcan Çiftçi şunları söyledi: “İl denetim komisyonlarının faaliyet alanının genişletilmesi hususlarında somut adımlar atılmalı. Hak ihlallerinin hızla önlenmesi ve yaptırımların etkin biçimde uygulanabilmesi için gerek mevzuat gerekse uygulamada yaşanan sorunlar giderilmelidir.”


 
Korsanla mücadelede etkin sonuç alabilmek için tasarıda düzenleneceği belirtilen maddeleri dile getirerek altını çizen Başkan Seda Darcan Çiftçi, “Dijital Hak merkezleri kurulmalı, suç eşyalarının depolama sorunu çözülmeli, yayınevlerinin hak sahipliğini ispatlamak için meslek birliklerinin yetki belgeleri yeterli olmalı, arama ve el koyma kararları sulh mahkemeleri değil de ihtisas mahkemeleri tarafından verilmeli” dedi.
 
Kamuoyuna farkındalık çalışmalarının artırılarak telif bilincinin kazandırılması konusu meslek birliklerinin ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün birlikte yapacağı ortak çalışmaları ile daha fazla kişiye ulaşılacağına dikkat çeken Başkan Seda Darcan Çiftçi, bu çalışmaların eş zamanlı ve sürdürülebilir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.
 
Konuşmasının devamında sektörün önemli sorunlarına da değinen Başkan Seda Darcan Çiftçi şu ifadelere yer verdi: “Sertifika, bandrol ve ISBN uygulamaları, başvuru-kayıt tescil-sorgulama otomasyon sistemi içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek bir ortak veri tabanında birleştirilmeli ve ilgililerin uzaktan erişimine açılması sağlanmalıdır. Sektörün büyüklüklerine dair somut ve ölçülebilir bilgiye ulaşılmalıdır. Ayrıca kültür endüstrimizin dışa açılması ve büyümesi için Meslek Birliklerinin yapacağı projeler desteklenmelidir. 
 
Kamuya ödünç verme alanında zorunlu lisanslamada, gerekse kısmi çoğaltma karşılığı lisanslamada hak sahiplerinin menfaatleri ve hakları AB direktifleri ve uluslararası uygulamadaki gibi korunmalı
 
Ortak lisanslama birliklerinin kurulmalı, alt yapılarının ve ikincil mevzuatın hazırlanmasında sektör temsilcileri de rol almalı. Copyright levy ve equipment levy vb. kesintilerin asıl sahibi hak sahiplerine geriye dönük verilmeli. 
 
Kamuya ödünç verme, eğitim ve öğretim istisnaları, arşiv amaçlı çoğaltım, engellilere yönelik istisnalar konusunda hassasiyetlerimiz korunmalı. Bu konularda ilim ve edebiyat sektöründe faaliyet gösteren tüm meslek birlikleri imzası ile dile getirilen kaygılarımız giderilmelidir”
 
Konuşmasının sonunda TBYM olarak 3 yıldır Fellowship Programını (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) düzenlediklerini ifade eden Başkan Seda Darcan Çiftçi bu yıl 70 ülkeden 150 yabancı yayıncıyı misafir ettiklerine dikkat çekti.


 
Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın kültürel çeşitliliğin artması ve İstanbul'un telif marketi olması açısından çok önemli bir çalışma olduğuna vurgu yapan Başkan Seda Darcan Çiftçi, Tokyo'da yapılan IFRRO 2017 Dünya Kongresi'nde toplu hak takibi yapmaya yetkili RRO olarak TBYM’nin üyelik kategosinin yükseldiğini ve uluslararası arenada da sektörü en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydetti.
 
Meslek Birlikleri Çalıştayı’nın sonunda bir değerlendirme toplantısı yapılarak sektörün sorunları ile ilgili çözüm önerileri sunuldu.

01.05.2018
Sizde bu yazı hakkında düşüncelerinizi paylaşın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUM YAP
Tüm Yorumlar

TÜM YORUMLAR

( 0 )

DUYURULAR

next prev Tümü