TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

2023 Yılı Ortak Tarifeler

ORTAK LİSANSLAMA PLATFORMU
(BESAM, ÇEVBİR, DEKMEB, EĞİTİMYAYBİR, İLESAM, TBYM, YAYBİR)

İlim-edebiyat alanında faaliyet gösteren ORTAK LİSANSLAMA PLATFORMU (BESAM, ÇEVBİR, DEKMEB, EĞİTİMYAYBİR, İLESEM, TBYM, YAYBİR) olarak, 2023 yılında geçerli olan ‘Kısmi Çoğaltım ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi’, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41 inci maddesindeki “Meslek birlikleri tarifler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler kamuoyuna duyururlar” hükmüne binaen ve Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmış olup ekte dikkatinize sunulmuştur. 

EK – 1: Kopyalama ve Fotokopi Merkezleri Lisanslama Ortak Tarifesi
EK – 2: Üniversiteler Kısmi Kopyalama ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi
EK – 3: Kütüphaneler Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi

DUYURULAR

next prev Tümü