TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Sertifika

Yayıncılık Sertifikası İle İlgili İşlemleri
İl Kültür Turizm Müdürlüklerinden Yapabilirsiniz

 

1- Sertifika Yenile İşlemleri:
Online Yapılması Gereken İşlemler:


• www.telifhaklari.gov.tr adresine giriniz,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayınız,
• sisteme kod ve şifreniz ile giriniz,
• yenileme bölümünü seçiniz,
• geçerlilik süresi dolmuş sertifikanız ekranda görünecektir, (adres veya unvan 
değişikliği nedeniyle yenileme işlemi yapıyorsanız, yeni adresinizi giriniz.) 
• sertifika başvurusunu onaylayınız, başvuru bilgilerinizin yer aldığı ilgili sayfanın 

• ekranda görünen hesaba belirlenen ücreti yatırınız. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine Sunulması Gereken Belgeler:

• Ticaret sicil gazetesi (adres ve unvan değişikliği varsa gösterir şekilde)
• Eski sertifikanın Aslı
• Banka dekontu (banka tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylatılmış nüshası)
• Dilekçe (yetkili kişinin ıslak imzası ile)
• İmza sirküleri (firmada temsile yetkili olduğunu gösteren)
• Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
• İnternet başvurusunda çıktısı alınan sayfa
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

2- Şirketlerin Sertifika Başvuruları

Online Yapılması Gereken İşlemler: 

• www.telifhaklari.gov.tr adresine giriniz,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayınız,
• uygun ticari işletmeyi seçiniz,
• ticari ve iletişim bilgilerini yazınız,
• kod ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika başvurusunu onaylayınız, başvuru bilgilerinizin yer aldığı ilgili sayfanın 
• ekranda görünen hesaba belirlenen ücreti yatırınız.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine Sunulması Gereken Belgeler:

• Ticaret sicil gazetesi (adres ve unvan değişikliği varsa gösterir şekilde)
• İmza sirküleri (firmada temsile yetkili olduğunu gösteren)
• Banka dekontu (banka tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylatılmış nüshası)
• Dilekçe (yetkili kişinin ıslak imzası ile)
• Noter tasdikli vekaletname
• Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi 
• İlk sertifika başvurusunda belediyeden alınan işyeri açma ruhsatı
• İnternet başvurusunda çıktısı alınan sayfa
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

3- Şahıs Firmalarının Sertifika Başvuruları:

Online Yapılması Gereken İşlemler: 

• www.telifhaklari.gov.tr adresine giriniz,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvuru bölümünü tıklayınız,
• “Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler” bölümünü seçiniz,
• ticari ve iletişim bilgilerini yazınız, vergi numarası bölümüne T.C. kimlik numaranızı 
• kod ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika işlemlerinden, “yeni sertifika talebi yapmak istiyorum” bölümünü seçiniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız, başvuru bilgilerinizin yer aldığı ilgili sayfanın 
• ekranda görünen hesaba belirlenen ücreti yatırınız.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine Sunulması Gereken Belgeler:

• Ticaret sicil gazetesi (adres ve unvan değişikliği varsa gösterir şekilde)
• İmza sirküleri (firmada temsile yetkili olduğunu gösteren)
• Banka Dekontu (banka tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylatılmış nüshası)
• Dilekçe (yetkili kişinin ıslak imzası ile)
• İmza sirküleri (firmada temsile yetkili olduğunu gösteren)
• Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
• İnternet başvurusunda çıktısı alınan sayfa
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

4- Dernek ve Vakıfların Sertifika Başvuruları:

Online Yapılması Gereken İşlemler: 

• www.telifhaklari.gov.tr adresine giriniz,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvuru bölümünü tıklayınız,
• dernek-vakıf bölümünden size uygun olanını seçiniz,
• ticari ve iletişim bilgilerini yazınız,
• kod ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika başvurusunu onaylayınız, başvuru bilgilerinizin yer aldığı ilgili sayfanın 
• ekranda görünen hesaba belirlenen ücreti yatırınız.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine Sunulması Gereken Belgeler:

• vakıf senedi veya dernek tüzüğü 
• İmza beyannamesi
• Banka Dekontu (banka tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylatılmış nüshası)
• Dilekçe (yetkili kişinin ıslak imzası ile)
• Yetki Belgesi veya Vekaletname
• Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
• İnternet başvurusunda çıktısı alınan sayfa
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

DUYURULAR

next prev Tümü