TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Bandrol

Normal Bandrol Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir. Bu bölümde bahsi geçen örnek formları www.yayfed.org sitesinden  temin edilebilir.

İşletmeler

a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka Dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da  kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Ticaret veya esnaf  odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)
2. İmza sirküleri (Güncel)
3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel) 

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


Dernek Ve Vakıflar

a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)
2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel) 

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


Kamu Kurumları

a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Yetki Belgesi (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


Gerçek Kişiler
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
4. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

İthal Bandrol Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler İşletmeler

a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı
3. Başvuru Dilekçesi  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)
2. İmza sirküleri (Güncel)
3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


Dernek Ve Vakıflar

a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı
3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)
2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

DUYURULAR

next prev Tümü