TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Üyelik Başvuru Formları Ve Gerekli Evraklar

Üyelik başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ


Şahıs Firması için gerekli evraklar

1. Üyeli başvuru formu, doldurulmuş, kaşe ve imzalı ( 2 adet ) ( EK- 1 )     
2. Ticaret Odası Sicil Kaydı ( Ticaret Odasına kayıtlı ise) 
3. Ticari Sicil Gazetesi    
4. Vergi Levhası Fotokopisi    
5. Firma Sahibinin ya fa firma temsilcisinin noter tasdikli imza sirküleri    
6. Temsilci firma sahibi değilse antetli kağıda yazılmış kaşeli- imzalı yetki yazısı    
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 adet)      
8. Vesikalık fotoğraf  ( 2 adet )     
9. Giriş Ödentisi (TBYM üyesi olduktan sonra ödencek)     
10. Yıllık üye ödentisi (TBYM üyesi olduktan sonra ödencek)
11. Marka tescil belgesi fotokopisi
12. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Sertifika fotokopisi
13. Eser Listesi / Örnek eser (zorunlu)
14.TBYM Yetki Belgesi (zorunlu)

Tüzel Kişilik için gerekli evraklar

1. Üyelik Başvuru formu, doldurulmuş, kaşe ve imzalı ( 2 Adet )  (  EK- 1)
2. Şirketi Yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri
3. Ticaret Odası Sicil Kaydı  (Ticaret Odasına kayıtlı ise)
4. Ticari Sicil Gazetesi
5. Vergi Levhası fotokopisi
6. Temsilci için antetli kağıda yazılmış kaşeli- imzalı yetki yazısı
7. Üyenin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet )
9. Giriş Ödentisi  (TBYM üyesi olduktan sonra ödencek)
10. Yıllık üye ödentisi  (TBYM üyesi olduktan sonra ödencek)
11. Marka tescil belgesi fotokopisi
12. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Sertifika fotokopisi
13. Eser Listesi / Örnek eser (zorunlu)
14.TBYM Yetki Belgesi (zorunlu)

DUYURULAR

next prev Tümü