TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Sertifika Yönetmeliği Değişikliği

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Temmuz 2021 tarihli ve 31533 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Sertifika zorunluluğuyla, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda işletmeleri kayıt altına alarak sektörel istatistiki verilerin sağlıklı ve güncel olması hedeflenmektedir.
 
Değişiklikler kapsamında sertifika başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması konusundaki sektör talepleri Birliğimiz tarafından yetkililere iletilmiş ve bu yönde düzenlemeler yapılmıştır. Bildiğiniz üzere yayımcılık sertifika başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Buna ek olarak başvuru esnasında beyan artık yeterli kabul edilecektir. Faaliyet belgesi, Sicil Gazetesi, iş yeri açma ruhsatı, sertifika ücretine dair dekontun aslı, dernek/vakıf senedi vb. sunulma zorunluluğu sona erdirilerek kırtasiye yükünün azaltılması sağlanmıştır.
 
Başvuru esnasında telif hakları farkındalığı artırılması için “Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt ederim” beyanı ile bu alanda duyarlılık oluşturacak bir değişiklik yapılmıştır.
 
Sertifika yükümlülüğüne tabi yerlere; güzel sanat eserlerinin satışını yapan yerler ve sanat galerileri, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı yerler, film ve fonogram yapımcıları ve boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler eklenmiştir.
 
Fuar sertifikası uygulaması ile bazı yayıncılarımızın, yayımcı sertifikası olmasına ve fuar sertifikası için başvuru yapmış olmalarına rağmen, stantlarında idari para cezasına maruz kaldıkları, denetimlerde yaşadıkları sıkıntı ve kötü örnekler yetkililere aktarılmıştı. Mevcut sistemde kültürel nitelikteki etkinliklerde düzenleyen firmanın veya kuruluşun mahallin en büyük mülki idare amirinden alacağı belgenin onaylı suretinin ibrazı gerekiyordu. İl Kültür Müdürlüklerine gidilmesinin ve sertifikanın onaylı bir suretinin alınmasının zaman aldığı ve günümüz koşullarında ekstra bir emek harcandığı ve çoğu zamanda fuara yetiştirilemediği ifade edilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin idari para cezasına yönelik iptal kararı sonrası, iş bu sorun  İl Denetim Komisyonları kanalıyla, fuarlarda ve etkinliklerde denetimler yapılmayarak, geçici olarak fiiliyatta çözüme kavuşmuştu.  Yapılan yeni düzenleme ile fuar veya kültürel nitelikteki etkinliklerdeki satışlardaki uygulama farklılıkları giderilerek  “Geçici Satış Sertifikası” uygulaması adı altında yeknesak hale getirilmiştir. E-devlet üzerinden geçici satış sertifikası için de online başvuru yapılabilecektir. Fuarı ya da kültürel etkinliği düzenleyenlerden alınacak belgelerin başvuruda sunulması yeterli kabul edilecek ve herhangi bir onay mekanizmasına tabi tutulmayacaktır.
 
Netice itibari ile ilgili yönetmelikte belirtilen tüm sertifika başvuruları 1.1.2022 tarihinden itibaren, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerekli bilgileri beyan etmek ve fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt etmek suretiyle yapılabilecektir. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından işbu değişiklikler, siz yayıncılarımızın uygulamada her hangi bir sorunla karşılaşmamanız için, İl Kültür Müdürlüklerine resmi yazı ile bildirilecektir.
 
Gereğini bilgilerinize sunarız.
 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
Yönetim Kurulu

NOT:
Sertifika Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ
 

DUYURULAR

next prev Tümü