TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Genel Kurul Kararları

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
9. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI
TOPLANTI TUTANAĞI
22 KASIM 2023

 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 9. Olağan Genel Kurulu 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu, Altunizade, Mahir İz Caddesi No: 2 Üsküdar/İstanbul adresinde ikinci toplantıda yeterli çoğunlukla ve usulüne uygun olarak gerçekleştirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden gelen gözlemci Uzman Hakan Evrim Tütüncü tarafından imzalanan hazirun listesinde 49 yayıncının toplantı başlangıcında hazır bulunduğu tespit edildi. Toplantı yeter sayısına ulaşıldığından Genel Kurul toplantısı başlatıldı.
 
Genel Kurul Toplantısı’nın sunumu TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çelik tarafından gerçekleştirildi. Doğan Çelik’in yapmış olduğu açılış konuşmasından sonra TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç ve Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu kısa birer selamlama konuşması yaptılar.
 
Gündemin 2. Maddesi:
Divan heyeti seçimine geçildi. Genel kurul divan heyeti için teklif alındı. Başkaca teklif olmadığı anlaşıldı ve teklifin oylaması yapıldı. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Buna göre divan heyeti şu şekilde oluştu.
Başkan: Erdal Cesar
Başkan Vekili: Cezmi Akgül
Yazman: Av. Dr. Neslihan Kurt Özçetin
Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanlığı Tutanağı için TIKLAYINIZ
 

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI
TOPLANTI TUTANAĞI
17 ARALIK 2022

07/04/2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” Geçici madde 1 hükmüne göre meslek birlikleri en geç 1/1/2023 tarihinde kadar olağanüstü genel kurul toplantısı yapmaları gerekmektedir. Bu olağanüstü genel kurul toplantısında, tüzüklerini ve birliğin işleyişine dair diğer düzenlemeleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Toplantıda gündeme başka madde eklenemeyeceği hükmü amirdir.
 
Bu kapsamda; Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği-TBYM’nin 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Acıbadem Mah. Gayretli Sok. No: 20/4-7 Üsküdar / İstanbul adresindeki Meslek Birliği Merkezi’nde yapılması gereken 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çoğunluğun sağlanamaması üzere, ilan edildiği gibi 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Meslek Birliği Merkezi’nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi.
 
Olağanüstü Genel Kurula, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen gözlemci olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğü Meslek Birlikleri Koordinatörü Ahmet Yener Koçak katılım sağladı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç’in açılış konuşması ile devam etti.
 
Akabinde gündemin 3. maddesi olan Divan Heyeti seçimine geçildi. Mehmet Burhan Genç, Doğan Çelik, Hasan Hüseyin Doğru, Ömür Yıldırım imzası ile divan heyeti üyeleri teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
Buna göre divan heyeti şu şekilde oluştu.
Başkan: Gazi Altun
Başkan Yardımcısı: Erdal Cesar
Üye: Eren Kahraman
Divan heyetine genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi olan “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin hükümlerine göre Birlik tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi.
 
Meslek Birlikleri Koordinatörü Ahmet Yener Koçak yönetmelik hakkında Genel Kurula bilgi verdi. Söz almak isteyen Hasan Hüseyin Doğru uygulamalarla ilgili değişikliğin isabetli olduğu yönünde düşüncelerini belirtti. Ayrıca Av. Melahat Boran ve Av. Neslihan Kurt da söz alarak her üyenin birer oy hakkı olduğunun bilgisini verdiler.
 
Haziruna tek tek dağıtılan tüzük ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadığı için oylamaya geçildi. Tüzük, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi olan Birliğin işleyişine dair diğer düzenlemelerin görüşülerek “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”ne uygun hale getirilmesi ve karara bağlanması’na geçildi. Disiplin Yönergesi, Satın Alma Harcama ve Bütçe Yönergesi ve Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi Başkan Mehmet Burhan Genç tarafından Haziruna sunuldu. Haziruna tek tek dağıtılan yönergeler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadığı için oylamaya geçildi. Ayrı ayrı ibra edilen Disiplin Yönergesi, Satın Alma Harcama ve Bütçe Yönergesi ve Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi oy birliğiyle kabul edildi.
 
Gündemin 6. maddesi olan dilek ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan bulunmadığı için Başkan Gazi Altun tarafından toplantı kapatıldı. 17.12.2022
 
 
Ekler:
1- Hazirun Listesi
2- Divan Heyeti Teklifi
3- TBYM Tüzüğü
4- TBYM Satın Alma Harcama ve Bütçe Yönergesi
5- TBYM Disiplin Yönergesi
6- TBYM Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi


 

DUYURULAR

next prev Tümü