TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Genel Kurul Kararları

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM)
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

1)17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Merkezi’nde toplandık.

2)Toplantı yeter sayısının bulunduğu görüldü.

3)Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç tarafından açılış yapıldı.

4)Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi.

5)Divan kurulunun seçimine geçildi.

6)Mehmet Burhan Genç, Doğan Çelik, Hasan Hüseyin Doğru, Ömür Yıldırım imzası ile genel kurula divan heyeti teklif edildi. Teklif edilenlerden Gazi Altun, Erdal Cesar, Eren Kahraman divan heyeti olarak oybirliğiyle seçildiler.

7)Gündemin 4. Maddesine geçildi. 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’nin hükümlerine göre Birlik tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi Ahmet Yener Koçak yönetmelik hakkında Genel Kurula bilgi verdi. Söz almak isteyen var mı diye soruldu. Hasan Hüseyin Doğru uygulamalarla ilgili değişikliğin isabetli olduğu yönünde düşüncelerini belirtti. Ayrıca Av Melahat Boran ve Av Neslihan Kurt söz aldı. Her üyenin birer oy hakkı olduğunun bilgisini verdiler.

8)Oylamaya geçildi.

9)Oy birliği ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tüzüğü oybirliğiyle kabul edildi.

10)Gündemin 5. Maddesine geçildi.

11)Telif hakları alanında meslek birliği yönetmeliğine uygun hale getirilmesi teklifi Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Burhan Genç tarafından sunuldu.

a) Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Disiplin Yönergesi
b) Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Satın Alma Harcama ve Bütçe Yönergesi
c) Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi
Genel Kurula ayrı ayrı sunuldu, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

12)Gündemin 6. Maddesi Dilek ve Kapanış maddesine geçildi.

Söz alan bulunmadığı için Başkan Gazi Altun tarafından toplantı kapatıldı.

DUYURULAR

next prev Tümü