TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

2024 Yılı Ortak Tarifeler

ORTAK LİSANSLAMA PLATFORMU
(BESAM, ÇEVBİR, DEKMEB, EĞİTİMYAYBİR, İLESAM, TBYM, YAYBİR)


İlim-edebiyat alanında faaliyet gösteren ORTAK LİSANSLAMA PLATFORMU (BESAM, ÇEVBİR, DEKMEB, EĞİTİMYAYBİR, İLESAM, TBYM, YAYBİR) olarak, 2024 yılında geçerli olacak ‘Kısmi Çoğaltım ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi’, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41 inci maddesindeki “Meslek birlikleri tarifler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler kamuoyuna duyururlar” hükmüne binaen ve Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 542 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. 2022 yılı için belirlenen %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranı, 2023 yılı vergilerinin ve harçlarının artışında dikkate alınmıştır. Bu nedenle 2023 Eylül ayında ilan edilen ilim ve edebiyat alanındaki ortak tarifelerin artış oranı da bu oran üzerinden belirlenmiştir.
 
EK – 1: Kopyalama ve Fotokopi Merkezleri Lisanslama Ortak Tarifesi
EK – 2: Üniversiteler Kısmi Kopyalama ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi
EK – 3: Kütüphaneler Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi

DUYURULAR

next prev Tümü