TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğimiz, korsanla mücadele kapsamında telif bilincinin geliştirilmesi ve kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi için “Korsan Kitaba Hayır” adı altında bir resim yarışması düzenliyor.
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen resim yarışması projesi kapsamında kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler, yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır” adı altında, resimler hazırlayacak ve farklı bakış açılarını görsel olarak ifade edebilme fırsatı bulacak.
 
İstanbul ilindeki ortaöğretim kurumlarında okuyan, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip öğrencileri projemize davet ediyoruz.
 
“Korsan Kitaba Hayır” resim yarışmasına başvuru yapmak isteyen öğrenciler için yarışma şartnamesi:
 
TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
KORSAN KİTABA HAYIR
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
2018‐2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
YARIŞMANIN AMACI
 
Söz konusu yarışma ile;
Korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında: İstanbul’un 39 ilçesindeki ortaokul ve lise öğrencilerine ülkemizin sürdürülebilir kültür ekonomisine sahip olması için korsan kitabın emek hırsızlığı olduğu, yol açtığı zararların boyutları ve telif hakları farkındalıkları kazandırılacaktır.
 
Telif bilincinin geliştirilmesinde İstanbul ili merkezli uygulanacak bu proje kapsamında fiziki
korsan, fotokopi korsanı ve dijital korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri konusunda ortaokul ve lise öğrencileri bilgi sahibi olacak ve telif hakları hususunda duyarlılık kazanmaları sağlanacaktır. Bu projemizle, korsan kitap satmanın kanunen bir suç olduğu, almanın ise suça ortak olmak anlamına geldiği bilincini vermeyi ve bu sorunun ülke ekonomisinde açtığı tahribatı da ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.
Korsan Kitaba Hayır Projesiyle; kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi ve yarışma vasıtasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı orta ve lise dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin görsel sanatlar dersine karşı motivasyonlarını da artırmak ve yüreklendirmek amaçları da güdülmektedir.
 
YARIŞMANIN HEDEFİ
 
Proje kapsamında başvuru yapan kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler, yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır” adı altında, resimler hazırlayacak ve farklı bakış açılarını görsel olarak ifade edebilme fırsatı bulacaklardır.
 
Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin, grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın teri vardır. Alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta koruyan bir nesil oluşması için gereken duyarlılığın oluşmasını sağlanacaktır. Yarışmacıların hususiyetlerini taşıyan emeklerine ve eserlerine kıymet verilecektir.
 
Ortaöğretim kurumlarında okuyan, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların
farkında olan ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip, projelere dâhil olmak
isteyen öğrenciler; kendi yaratıcı fikirlerini ve çözümlerini üreteceklerdir. Onların gözünden
sadece sorun değil aynı zamanda çözüm yolu aranacaktır. Yarışma ile yeni fikirler üretmeye
teşvik edilerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları bulacaklar ve aynı zamanda sorun çözme
becerileri de geliştireceklerdir.
 

 • İlk elden var olan sorunun boyutunu öğrenecekler.

 • Eser sahibi olma imkânı bulacaklar. Empati yapabilecekler.

 • Yazarın ve yayıncının emeğinin korunmasının; ülke ekonomisine ve kültür

endüstrisinin gelişerek yeni eserlerin yayınlanmasını sağlayacağının farkına
varacaklar. Böylelikle ilim ve edebiyat alanında dünya ile rekabet edebilen,
eserlerin farklı dillerde dışa açılımını sağlayan kültür ihracatı yapabilmesine katkı
sağlayacaklar.

 • Korsan kitap-fotokopi yerine bandrollü orijinal kitap alarak hem yazara, hem

yayıncıya, hem de yaşadıkları ülkeye ekonomik katkı sağlayacaklarının bilincine
ulaşacaklar.

 • Korsan kitap kullanmanın evrensel bir hak ihlali olduğunun öğrenciler tarafından

telif haklarının iyi anlaşılmasını ve edindikleri bilgilerin, resim yoluyla etkili ve ilgi
çekici şekilde yansıtılmasını sağlayacaklar.
 
YARIŞMANIN KONUSU
 
Öğrencilerin Korsan Kitaba Hayır mesajdan algı kavramı resim yarışmanın konusu olarak
belirlenmiştir.
 
YARIŞMANIN KAPSAMI
 
Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması, İstanbul genelindeki orta ve lise okulu öğrencilerine
yöneliktir.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Söz konusu yarışmaya katılan projeler okul düzeyinde ve il düzeyinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Yarışmanın değerlendirmesi iki ayrı kategoride yapılacaktır. Her sınıf düzeyi kendi arasında tasnif edilecektir.
 
Birinci kategori orta okullar 5, 6, 7, 8. sınıflardan,
İkinci kategori lise 9, 10, 11 ve12. sınıflardan oluşacaktır.
 
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
 

 • Yarışmaya katılacak resimler Korsan Kitaba Hayır Projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler içermelidir.

 • Yarışmaya katılacak resimler 35x50 cm ölçülerinde olmalıdır.

 • Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

 • Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri 

İli:
Öğrenci Adı‐Soyadı:
Öğretmen Adı‐Soyadı:
Okul:
Sınıf:
Okul Telefonu:
İli:
 

 • Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

 • Yarışmaya katılım bireyseldir.

 • Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilir.

 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

 • Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir. Yarışmaya katılan tüm eserlerin

kullanım hakları, başvuru yapıldıktan sonra Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne aittir.

 • Yarışmaya son başvuru tarihi 08.02. 2019’dir.

 • Proje içeriğine bağlı kalarak yapılan resimlerde özellikle bir ürünü tanımlayacak marka ismi ya da logosu kullanılmamasına özen gösterilecektir. Marka ismi ya da logosu kullanılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 
DEĞERLENDİRME KURULU
 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği, konusunda ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış sanatçı ve yayıncılardan oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.
 
DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
 
İlk değerlendirme, ilgili okul müdürleri tarafından yapılıp okul birinciliğine sahip olan eserleri
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilecektir.
İkinci değerlendirme Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin oluşturmuş olduğu jüri tarafından yapılacaktır. Okullardan dereceye giren eserler 15.02.2019 tarihine kadar Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine ulaştırılmalıdır.
 
SONUÇLARIN DUYURULMASI

 
Sonuçlar 23.02.2019 / 03.03.2019 tarihleri arasında Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
tarafından Avrasya Sanat ve Kültür Merkezi’nde ilan edilecektir.
 
ÖDÜL
 
Ortaokul eser sahiplerine
Birincilik ödülü : Tam altın
İkincilik ödülü : Yarım altın
Üçüncülük ödülü : Çeyrek altın
Mansiyon ödülü : Gram altın
 
Okullara
Birincilik ödülü : Okul kütüphanelerine 4.000,00 TL kitap çeki
İkincilik ödülü : Okul kütüphanelerine 3.000,00 TL kitap çeki
Üçüncülük ödülü : Okul kütüphanelerine 2.000,00 TL kitap çeki
Mansiyon ödülü : Okul kütüphanelerine 1.000,00 TL kitap çeki
 
Lise eser sahiplerine
Birincilik ödülü : Tam altın
İkincilik ödülü : Yarım altın
Üçüncülük ödülü : Çeyrek altın
Mansiyon ödülü : Gram altın
 
Okullara
Birincilik ödülü : Okul kütüphanelerine 4.000,00 TL kitap çeki
İkincilik ödülü : Okul kütüphanelerine 3.000,00 TL kitap çeki
Üçüncülük ödülü : Okul kütüphanelerine 2.000,00 TL kitap çeki
Mansiyon ödülü : Okul kütüphanelerine 1.000,00 TL kitap çeki
 
ÖDÜL TÖRENİ

 • Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği 23.02.2019/03.03.2019 tarihleri

arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün teşrifiyle Avrasya Sanat ve Kültür Merkezinde yapılacaktır.
 
UYGULAMA TAKVİMİ
 

 • Yarışma duyurusunun illere ve okullara bildirilmesi 25.12.2018

 • Okullarda oluşturulacak komisyonlar tarafından resimlerin değerlendirilmesi 08.02.2019

 • Okulda seçilen resimlerin Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilmesi 15.02.2019

 • Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine oluşturulan komisyon tarafından iki ayrı kategoride il birincilerinin, il ikincilerinin ve il üçüncülerinin ve mansiyon ödülü alanların seçilmesi 17.02.2019/ 23.02.2019 tarihleri arası

 • Sonuçların ilan edilmesi 23.03.2019/03.03.2019 tarihleri arası

 
TELİF HAKKI
 
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm telif haklarıyla kişinin izni olması kaydıyla Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine aittir.
 
 

DUYURULAR

next prev Tümü